เสื้อชูชีพ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เสื้อชูชีพมาตรฐาน

เสื้อชูชีพ 

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย สำคัญที่สุดสำหรับคนที่ว่ายน้ำไม่เป็น ควรสวม เสื้อชูชีพ ไว้เพื่อให้เรามั่นใจว่ายังไงก็ไม่จม เสื้อชูชีพ ที่ได้รับมาตรฐาน

ต้องมีคุณลักษณะที่สำคัญ ดังนี้

  1. แรงลอยตัว ต้องไม่น้อยกว่า 100 นิวตัน
  2. สามารถพลิกตัวผู้สวมเสื้อชูชีพที่หมดสติให้หงายหน้าขึ้นได้
  3. มีความแข็งแรงสามารถทนแรงดึงได้ตามที่กำหนด
  4. มีสีส้มตามมาตรฐานสากล
  5. ติดแถบสะท้อนแสงตามมาตรฐานสากล
  6. ติดนกหวีดตามมาตรฐานสากล
  7. ทนเพลิงไหม้
  8. ไม่เสียสภาพเมื่อสัมผัสกับน้ำมัน

เสื้อพยุงตัว (Buoyancy Aid)

ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยพยุงร่างกายของผู้สวมใส่ให้ลอยอยู่ในน้ำได้ แต่ไม่อาจช่วยท่านได้ในทุกสถานการณ์ เนื่องจากท่านจะต้องมีสติและช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยส่วนหนึ่ง

เสื้อชูชีพ (Lifejacket)

หากสวมใส่อย่างถูกต้องและอยู่ในสภาพดี จะช่วยให้ผู้สวมใส่ลอยตัวอยู่ในน้ำในตำแหน่งที่ปากและจมูกของผู้สวมใส่อยู่เหนือแนวน้ำแม้ในขณะหมดสติ

เสื้อชูชีพ ตามรีสอร์ต

ทั่วไปหรือเวลาไปดำน้ำตื้นในประเทศตามเกาะต่างๆ หรือต่างประเทศก็ตาม มักจะเป็นเสื้อพยุงตัว(แต่นักท่องเที่ยวและเราๆจะเรียกกันว่าเสื้อชูชีพ) เพราะไม่ได้ทำให้ผู้สวมใส่ที่หมดสติ ลอยอยู่ในน้ำในตำแหน่งที่ปากและจมูกพ้นน้ำได้ เนื่องจากเราไปทีก็ไปกันเป็นหมู่คณะ มีความช่วยเหลืออยู่ใกล้เคียง

Showing all 8 results