ตรวจสอบเครื่องคมนาคมเรือ

survy01

ตรวจสอบเครื่องคมนาคมเรือ

เครื่องมือสื่อสารบนเรือ

บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด รับบริการตรวจเช็คเครื่องสื่อสาร, เครื่องช่วยการเดินเรือ ในระบบป้องกันความปลอดภัย Ship Safety Radio System ประจำเรือ เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2539 ของกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี และ ข้อกำหนดในอนุสัญญาระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญา และ ข้อกำหนดในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยของชีวิตในทะเล SOLAS 1974 (The Convention for the Safety Of Life At Sea, 1974, Amendment 1988) และ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยของชีวิตในทะเลฉบับเพิ่มเติม SOLAS Consolidated Edition สำหรับเฉพาะการขอออกใบสำคัญรับรอง Safety Radio Certificate จากทางราชการต่อไป สำหรับเรือเดินทะเลที่ถือสัญชาติหรือ Classification ต่อไปนี้

– NIPPON KAIJI KYOKAI (ClassNK)
– Lloyd’s Register of Shipping (LR)
– American Bureau of Shipping (ABS)
– Bureau Veritas (BV)
– DNV GL
– Korean Register of Shipping (KR)
– Thai Government (TG)
– Registro Italiano Narale (RINA)

What is SAFETY RADIO SURVEY?
It is the yearly inspection of the radio communication equipment on board as required by the classification society of the vessel. Carrying out Safety Radio Survey of radio installations onboard ships for conformity with the IMO’s Safety of Life at Sea Convention (SOLAS) and appropriate national regulations.

What is SHORE BASED MAINTENANCE?
Shore Based Maintenance is the agreement / certificate needed on board in order to fulfill the maintenance requirements as mentioned in the “SOLAS GMDSS” regulations (CHAPTER IV Reg. 15) and the Radio Maintenance Guide Lines (RES. A702-17), for GMDSS equipment sailing in Sea Area A2-A3-A4.
The attending Radio Surveyor’s can also issue annual EPIRB test certificates and VDR certification.

A. & Marine (THAI) Co., Ltd. สามารถให้คำปรึกษาสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารเดินเรือทางน้ำ ทางทะเล ได้ทุกประเภท รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับตามกฏหมายการเดินเรือระหว่างประเทศต่างๆ อีกทั้งมีศูนย์บริการรับเปลี่ยนแบตเตอรี่ของอุปกรณ์นานาชนิด อาทิ EPIRB, SART, วิทยุ VHF การโปรแกรม Call Sign, MMSI สำหรับ EPIRB มากมายทุกยี่ห้อ รวมไปถึงออก Shore Base Maintenance, Annual Test Certificate รายปีสำหรับ EPIRB

เครื่องมือสื่อสารบนเรือ

เครื่องมือสื่อสารบนเรือ

สอบถามเพื่อมเติมได้ที่ : Marinethai.net
ติดตามเราได้ที่ : Facebook