บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด

สำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารมารีนไทย เลขที่ 555 หมู่ที่ 3 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีสาขาและศูนย์บริการ ตามพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยมากกว่า 10 แห่ง พร้อมจำหน่ายและให้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อีกทั้งขยายขีดความสามารถในการต่อเรือ ซ่อมเรือ งานโครงการ รับบริหารจัดการท่าเรือ ระบบติดตามเรือ ฯลฯ

ตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการอุปกรณ์ทางน้ำ ทางทะเล ตราอักษรต่างๆจากนานาประเทศ / Authorized dealer for sales and for services for several brands around the world