บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด

สำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารมารีนไทย เลขที่ 555 หมู่ที่ 3 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีสาขาและศูนย์บริการ ตามพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยมากกว่า 10 แห่ง พร้อมจำหน่ายและให้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อีกทั้งขยายขีดความสามารถในการต่อเรือ ซ่อมเรือ งานโครงการ รับบริหารจัดการท่าเรือ ระบบติดตามเรือ ฯลฯ

ตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการอุปกรณ์ทางน้ำ ทางทะเล ตราอักษรต่างๆจากนานาประเทศ / Authorized dealer for sales and for services for several brands around the world

Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}