ผลงานการจําหน่ายและติดตั้งเครื่องมือฝึกจําลองทางเรือ

คือการฝึกอบรมปฏิบัติงานเรือโดยใช้เครื่องฝึกจำลองเสมือนจริง VR ที่พัฒนาจากสภาพแวดล้อมของเรือจริง ซึ่งช่วยให้สามารถจำลองกรณีศึกษา เพื่อสร้างความคุ้นเคยและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนเรือได้ การฝึกอบรมแบบ VR นี้ จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกเข้าสู่สภาพแวดล้อมของการเกิดอุบัติเหตุด้วยความตื่นเต้น ภาพ เสียง ความรู้สึก และ แรงโน้มถ่วงที่เสมือนจริง สามารถทำการฝึกอบรมได้หลายคนไม่จำกัดจำนวนผู้เข้ารับการฝึกพร้อมๆ กัน มีระบบการเรียนและการทดสอบที่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์แวดล้อมเพื่อทำการสอบได้ตามต้องการ มีระบบบันทึกประวัติการฝึกอบรมและผลการสอบของผู้เข้ารับการฝึกแต่ละคน ด้วยภาพเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว ลื่นไหล และผสมผสานได้เสมือนจริง (Virtual Reality) ตลอดการฝึกอบรม

เครื่องมือฝึกจำลองปฏิบัติการบนสะพานเดินเรือ ที่นำเสนอการจำลองการฝึกบนสะพานเดินเรือที่เสมือนจริงที่สุด เหมาะใช้ในการฝึกปฏิบัติการเดินเรือสำหรับเจ้าหน้าที่บนสะพานเดินเรือและต้นหนประจำเรือ เครื่องมือฝึกจำลองปฏิบัติการบนสะพานเดินเรือได้รับการออกแบบ ผลิตและติดตั้งตามข้อกำหนดของ STCW 2010 ขององค์การทะเลโลกและได้รับการรับรองโดยสถาบันจัดชั้นเรือ DNV (Det Norske Veritas) สำหรับการติดตั้งใช้งานตามมาตรฐานที่จำเป็นสำหรับเครื่องฝึกจำลองระดับ Class A, B และ C เครื่องมือฝึกจำลองปฏิบัติการบนสะพานเดินเรือนี้สามารถใช้ฝึกได้ทุกภารกิจเต็มรูปแบบโดยมีการจำลองอุปกรณ์ช่วยเดินเรือและอุปกรณ์สำคัญบนสะพานเดินเรือที่ครบครัน รวมถึงระบบเรดาร์ RADAR/ ARPA, ระบบแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ECDIS, ระบบการสื่อสารเพื่อการแจ้งภัยและความปลอดภัยทางทะเล GMDSS, ระบบควบคุมเรือต่างๆ conning station, ระบบจอดและเทียบท่าเรือ docking station, ระบบบังคับทิศทางและขับเคลื่อนเรือและชุดของอุปกรณ์เดินเรือสำคัญอื่น ๆ เครื่องมือฝึกจำลองปฏิบัติการบนสะพานเดินเรือมีให้เลือกหลายขนาดและหลายประเภท เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการโดยเฉพาะ และทั้งระบบสามารถเชื่อมโยงกันเป็นศูนย์ฝึกจำลองปฏิบัติการบนสะพานเดินเรือสำหรับเรือหลายลำได้ ซึ่งแต่ละลำสามารถร่วมฝึกจำลองในเวลาเดียวกันได้ โปรแกรมการฝึกอบรมปฏิบัติการบนสะพานเดินเรือ ประกอบด้วย

 • การฝึกปฏิบัติการบนสะพานเดินเรือที่สอดคล้องกับข้อบังคับตามมาตรฐาน STCW 2010 สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเดินเรือ ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ
 • การฝึกปฏิบัติการบนสะพานเดินเรือ เกี่ยวกับการเดินเรือเมื่ออยู่ภายใต้ “สภาวะปิด”
 • การฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบเรดาร์เดินเรือ RADAR / ARPA
 • การฝึกอบรมการจัดการทีมปฏิบัติการบนสะพานเดินเรือ
 • การฝึกปฏิบัติการบนสะพานเดินเรือภายใต้ภาวะวิกฤต
 • กฎการเดินเรือในร่องน้ำและการฝึกอบรมการหลีกเลี่ยงเรือโดนกัน
 • การซ้อมปฏิบัติการทางเรือและการฝึกยุทธวิธีสำหรับเจ้าหน้าที่ทหารเรือ
 • การฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องแสดงข้อมูลแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ECDIS

เครื่องมือฝึกจำลองปฏิบัติการบนสะพานเดินเรือแบบ 360 องศา พร้อมห้องสะพานเดินเรือเล็กจำนวน 3 ห้องและ เครื่องมือฝึกจำลองปฏิบัติการห้องเครื่องรุ่นภารกิจเต็มรูปแบบและเครื่องมือฝึกจำลองการปฏิบัติงานในเรือที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

เครื่องมือฝึกจำลองการปฏิบัติงานในเรือที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันสูง ตามข้อกำหนดและมาตรฐานขององค์การทางทะเลระหว่าง (IMO) ที่เกี่ยวข้อง สามารถตอบสนองการเรียนการสอน การฝึกอบรม ในภาคปฏิบัติ ให้เกิดทักษะ ความชำนาญ และประสบการณ์ ในการทำงานจริง และได้รับการฝึกเป็นไปตามข้อกำหนดของ STCW 2010 และหลักสูตรต้นแบบขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO model Course) ที่เกี่ยวข้อง

เครื่องมือฝึกจำลองปฏิบัติการห้องเครื่องเรือรุ่นภารกิจเต็มรูปแบบ ที่มีความล้ำหน้า ทันสมัย เพรียบพร้อมแบบครบวงจร เหมาะสำหรับการฝึกอบรมนายช่างประจำเรือในระดับการเฝ้าระวัง ระดับปฏิบัติการ และระดับบริหาร เครื่องมือฝึกจำลองสามารถดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร IMO Model 2.07 และ 7.04 ขององค์การทะเลโลก นอกจากนี้ยังสามารถใช้ฝึกอบรมตามข้อกำหนดของ STCW 2010 ฉบับแก้ไขปี ค.ศ. 2012 โดยจำลองการทำงานของเครื่องจักรใหญ่เรือที่มีอยู่ในเครืองมือฝึกอาทิเช่น เครื่อง MAN B&W 6560MC (เรือบรรทุกน้ำมัน); เครื่อง WARTSILA 6RTA62UB (เรือคอนเทนเนอร์); เครื่อง MAN B&W 6L48 / 60B (เรือบรรทุกสินค้า); เครื่อง MTU DIESEL 16V1163TC 93 (เรือรบ); เครื่อง CATERPILLAR MAK 9M32C (เรือเดินทะเลไกลฝั่ง); เครื่อง MAN B&W 6580ME-C9 (เรือบรรทุกน้ำมัน) และยังมีระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซลที่หลากหลาย เครื่องมือฝึกจำลองการปฏิบัติงานในเรือที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ได้รับการพัฒนาเพื่อให้ใช้ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแรงสูงในเรือเดินทะเล เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะของตาราง A-III / 1 (ระดับปฏิบัติการ) และ A-III / 2 (ระดับการบริหาร) ของภาคผนวกของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การรับรองและการเฝ้าระวังสำหรับคนประจำเรือ (STCW) องค์การทะเลโลก เครื่องมือฝึกจำลองปฏิบัติการห้องเครื่อง สามารถใช้ในการฝึกอบรมในทุกระดับ ได้แก่ :

 • การฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน/การทำความคุ้นเคย
 • การติดตามสถานะท่อทางในแผงไฟแสดงการทำงานของระบบท่อทาง
 • การฝึกอบรมแผงสวิตช์หลักสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบขนานและการฝึกระบบการจัดการพลังงาน
 • การฝึกอบรมการปฏิบัติงานสำหรับนายช่างเรือระดับเริ่มต้น
 • การฝึกอบรมขั้นสูงในระดับการจัดการเครื่องจักรใหญ่เรือ
 • การฝึกอบรมแบบทบทวนสำหรับต้นกลเรือที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์มาแล้
 • การฝึกอบรมภาวะฉุกเฉินการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในการเชื่อมต่อเป็นเครื่องมือฝึกจำลองปฏิบัติการห้องเครื่องรุ่นภารกิจเต็มรูปแบบการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในการเชื่อมต่อเป็นเครื่องมือฝึกจำลองปฏิบัติการห้องเครื่องรุ่นภารกิจเต็มรูปแบบ

หลักสูตรการศึกษา

รายการอุปกรณ์ห้องเครื่องฝึกจำลองการปฏิบัติงานเรือเสมือนจริง

ผลงานการจำหน่ายและติดตั้งเครื่องมือฝึกจำลองทางเรือ

ชุดฝึกจําลองการติดต่อสื่อสารวิทยุทางเรือระบบ GMDSS

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ตราอักษร STSTC รุ่น 1 Instructor Station, 8 Trainee Stations และ 2 GMDSS Console

ชุดฝึกจําลองการติดต่อสื่อสารวิทยุทางเรือระบบ GMDSS

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีกรมเจ้าท่า
ตราอักษร STSTC รุ่น 1 Instructor Station, 16 Trainee Stations และ 16 GMDSS Console

ชุดฝึกจําลองการเดินเรือด้วยเครื่องเรดาร์/อาร์ปา (RADAR/ARPA SIMULATOR)

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา

ตราอักษร ARI รุ่น 1 Instructor Station, 5 Trainee Stations และ Radar ARPA Keyboard

ชุดฝึกจําลองการติดต่อสื่อสารวิทยุทางเรือระบบ GMDSS

โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิทยาการ
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

ตราอักษร STSTC รุ่น 1 Instructor Station, 5 Trainee Stations
และ 5 GMDSS Console

ชุดฝึกจําลองการเดินเรือบนสะพานเดินเรือ (BRIDGE SIMULATOR)ชุดฝึกจําลองการติดต่อสื่อสารวิทยุทางเรือระบบ GMDSS
และ ชุดฝึกจําลองการเดินเรือด้วย เครื่องเรดาร์/อาร์ปา (RADAR/ARPA SIMULATOR) ตราอักษร ARI Simulation

โรงเรียนสยามการเดินเรือ จังหวัดสมุทรปราการ

ชุดฝึกจําลองการเดินเรือบนสะพานเดินเรือ (BRIDGE SIMULATOR)

คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
ตราอักษร ARI Simulation รุ่น Bridge Simulator 240 Deg H.F.O.V.

ชุดฝึกจำลองการปฏิบัติงานในเรือที่มีอุปกรณ์แรงดันไฟฟ้าสูง (HIGH VOLTAGE SIMULATOR)

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีกรมเจ้าท่า
ตราอักษร ARI Simulation

ชุดฝึกจำลองสำหรับบริหารจัดการควบคุมการจราจรทางน้ำ(VTMS SIMULATOR)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
ตราอักษร ARI Simulation รุ่น 1 Instructor Station, 4 Trainee Station( 2 VTMS Station and 2 Ship Station)