สาขาและตัวแทน

คลีนิคโฟน

เลขที่ 2/65 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000

โทร. 07-7823-914, 08-1892-5376, 08-1693-5622

โทรสาร 0-7-7783-4737

บ้านเพมารีน

เลขที่ 287/25 ต.บ้านเพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160

โทร. 08-6845-8370

รุ่งอิเล็คทรอนิกส์

เลขที่ 11/30 ม.3 ห้อง 2 ถ.สายบน ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทร. 08-3700-5444

อ่างศิลามารีน

เลขที่ 52/4 หมู่ที่ 1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร. 08-1407-8971, 08-6409-1017

มารีนไทยสงขลา

เลขที่ 285,287 ถ.สงขลาพลาซ่า ซ.1 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

โทร. 0-7448-7027

โทรสาร. 0-7443-7995

สมเกียรติวิทยุ

เลขที่ 166/14 หมู่ 9 บ้านอำเภอ ถ.สุขุมวิท อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

โทร. 08-5275-1453, 08-6393-8318

มารีนไทยขนอม

เลขที่ 102 ม.1 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80120

โทร. 08-1079-2289

โทรสาร 0-7532-6151

ทวีผลอิเลคโทรนิคส์

เลขที่ 3/25 ถ.ชัยมงคล ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000

โทร. 0-3953-0558

โทรสาร. 0-3952-2507

มารีนไทยหลังสวน

เลขที่ 128 ม.3 ต.ปากน้ำ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150

โทร. 08-9474-2811

โทรสาร. 0-7755-1025

โคเด้นสงขลา

เลขที่ 116-118 ถ.ราชดำเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

โทร. 0-7444-1716

โทรสาร. 0-7432-6112

ทวีสิทธิ์อิเลคโทรนิคส์

เลขที่ 72/100 ม.5 ถ.สะพานปลา ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000

โทร. 08-1444-8677, 08-1535-6391

ภูเก็ตการวิทยุ

เลขที่ 65/3 ถ.อานุภาพ ต.รัฐฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทร. 0-7621-8833, 08-1677-0408

สตูลมารีน

เลขที่ 174 ถ.ศุลกานุกูล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000

โทร. 0-7473-1168, 08-1896-4093

โทรสาร. 0-7472-2209, 0-7473-0197

อิเลคทรอนิกส์มารีน

เลขที่ 64/137 ถ.ศรีเสนา ต.รัชฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทร. 08-9866-1922

โทรสาร. 0-7625-2611

เซาเทิร์นมารีนเทค

เลขที่ 20/41 ม.5 ถ.ประชาอุทิศ ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220

โทร. 08-0061-3987

ระยองมารีน

เลขที่ 181/18 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

มารีนการช่าง

เลขที่ 147/35 ถ.ตรังคภูมิ อ.กันตัง จ.ตรัง 92110

โทร. 08-9474-6012

โทร. 0-7523-7117

V.S.มารีน

เลขที่ 92/70 ม.5 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000

โทร. 08-0147-5559