บริการติดตามเรือ PurpleTRAC

บริการติดตามเรือ

บริการติดตามเรือ เพื่อที่จะทุเลาผลกระทบจากมาตรการเพื่อป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และหลีกเลี่ยงการถูกกล่าวหาทางอาชญากรรม? ความเสี่ยงต่อชื่อเสียง และความเสียหายในเชิงพาณิชย์ที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านี้ องค์กรจำนวนมากจึงลดความเสี่ยงในการเดินเรือและขนส่งสินค้าด้วยการผสมผสานบริการติดตามเรือ (Ship tracking services) กับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงดังกล่าวไว้ด้วยกัน

ด้วยการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรที่อยากลดความเสี่ยงในการเดินเรือและขนส่งสินค้า บริการติดตามเรืออัตโนมัติ PurpleTRAC ของบริษัท โพลสตาร์ อันมีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยคือบริษัท เอ. แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด มีวิธีจัดการความเสี่ยงที่ซับซ้อนและขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ให้ง่ายต่อการใช้ ด้วยวิธีการทำงานผ่านทางเว็บไซต์อินเตอร์เน็ต

บริการ PurpleTRAC มีประสิทธิภาพมากกว่าระบบติดตามการเดินทางของเรือทั่วไป มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด มีความคล่องตัวในการเปิดเผยตำแหน่งเรือปัจจุบันและตำแหน่งเรือที่ผ่านมาที่มีความเสี่ยงต่อการขัดมาตรการดังกล่าว ระบบคอยตรวจสอบการเคลื่อนที่ของเรือและมีระบบป้องกันการเข้าไปแก้ไขข้อมูลหากไม่ได้รับอนุญาต สามารถตรวจสอบและสำแดงรายการกิจกรรมขององค์กรของคุณว่าได้เกี่ยวข้องกับประเทศที่ถูกมาตรการคว่ำบาตรหรือไม่

เพียงแค่ใส่รายละเอียดของเรือและบริการ PurpleTRAC จะเริ่มตรวจสอบโดยอัตโนมัติและเชื่อมต่อข้อมูลกับองค์กรต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกรายการที่ต้องปฏิบัติตามทางการค้า (ซึ่งรวมถึงกว่า 400 หน่วยงานเศรษฐกิจที่ถูกคว่ำบาตร, เขตห้ามเรือเข้าหรือออกจากท่า, การห้ามค้าขายระหว่างประเทศ และรายการหน่วยงานที่ต้องปฏิเสธ) และรายการเรือที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเมืองท่า (Port state control) ได้สั่งกักกันควบคุม, ตรวจสอบการเคลื่อนที่ของเรือ และคอยตรวจสอบความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ที่สำคัญของบริการ

ด้วยบริการ PurpleTRAC คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณไม่ได้มีส่วนเข้าร่วมกับกิจกรรมหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร

  • คุณไม่ได้มีส่วนเข้าร่วมกับกิจกรรมหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร
  • คุณสามารถแสดงให้เห็นว่าองค์กรของคุณได้ใช้ “ความพยายามที่ดีที่สุด” เพื่อปฏิบัติสอดคล้องกับการคว่ำบาตร
  • คุณได้ประหยัดเวลาอันมีค่าของทีมงาน
  • คุณสามารถแสดงหลักฐานกิจกรรมารการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรของคุณ
  • การบริหารความเสี่ยงและกิจกรรมการปฏิบัติตามมาตรการของคุณอยู่ภายใต้การควบคุม
  • คุณจะเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัยล่าสุดและได้ข้อมูลการเคลื่อนที่ของเรือที่มีคุณภาพแม่นยำ
  • คุณสามารถกำกับดูแลทีมงานของคุณในการดำเนินการเดินเรือและขนส่งสินค้า
  • คุณกำลังจะได้ใช้งานระบบที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับองค์กรที่มีความเสี่ยงในการเดินเรือและขนส่งสินค้าทางน้ำ

สอบถามเพื่อมเติมได้ที่ : Marinethai.net
ติดตามเราได้ที่ : Facebook