ระบบจำลองการฝึกทางเรือ

สะพานเดินเรือจำลองสำหรับศูนย์ฝึกทางเรือ

ระบบจำลองการฝึกทางเรือ

ระบบจำลองการฝึกระบบสื่อสาร GMDSS

ระบบจำลองการฝึกทางเรือ

ระบบจำลองการฝึกห้องเครื่องประจำเรือ

ระบบจำลองการใช้แผนที่แบบอิเล็กทรอนิกส์

ระบบจำลองการใช้เรดาร์