รับสมัครงาน

บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด

555 อาคารมารีนไทย หมู่ 3 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน องเมือง จ.สมุทรปราการ 10280

ประกาศรับสมัครพนักงาน

1.เจ้าหน้าที่ประจำแผนกจัดเก็บรายได้/เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี การบัญชี การเงิน พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

2.เจ้าหน้าที่ประจำแผนกสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

3.เจ้าหน้าที่ประจำแผนกบำรุงรักษาสาธารณูปโภคทางบก จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับ ปวส/ปวช/มัธยมศึกษาปีที่ 3

*ทุกตำแหน่งปฎิบัติงานที่ จ.ระยอง, มาบตาพุด และบ้านฉาง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2703-5544

หรือส่งใบสมัครมาที่ info@marinethai.net  Fax.0-2703-5525