เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) ร่วมกับ ARI (SINGAPORE) PTE. LTD.
เข้าแนะนำระบบปฏิบัติการ SIMULATOR และ ระบบจำลองการฝึกแบบ Virtual Reality
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 คุณจารุภา วัฒน์ประกายรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป และทีมงานฝ่ายขาย บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จาก ARI (SINGAPORE) PTE. LTD. Mr. Bhupesh Gandhi (CEO), Mr.Johnnie Ng (Regional Sales Manager) เข้าแนะนำระบบปฏิบัติการ SIMULATOR โดยมีการสาธิตระบบจำลองการฝึกแบบ Virtual Reality (VR) ให้กับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า โดยมี นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี และเจ้าหน้าที่เข้ารับฟังการบรรยาย ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า ต.บางด้วน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ