เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) ให้การต้อนรับการเยี่ยมชม
ของสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 โดย คุณเอกราช เผ่าพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด และทีมงานฝ่ายขาย ให้การต้อนรับ นาวาเอก วิเชียร ฤทธิ์วิรุฬห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ และผู้ติดตาม ในการเยี่ยมชมกิจการของ บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ