MARITIME & BUSINESS ASSOCIATION

สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ขึ้น เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ.ห้องแม่น้ำแกรนด์บอลรูม โรงแรมแม่น้ำรามาดา พลาซ่า ถนนเจริญกรุง ซอย 72/4 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมี นายอุดม พลอยจินดา นายกสมาคม เป็นประธาน ในงาน

1
2
3
4
5
6

บริษัท เอ แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ได้รับเชิญจากทางสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ ให้นำอุปกรณ์ช่วยในการเดินเรือ เช่น GPS/AIS วิทยุสื่อสาร  VHF ระบบ AIS, Radar, พลุสัญญาณในการเดินเรือ, เสื้อชูชีพมาตรฐานเจ้าท่าประเทศไทย และมาตรฐานสากล, ห่วงชูชีพ, Sounder และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในการเดินทะเล มาร่วมจัดโชว์ และให้เป็นความรู้สำหรับการใช้งานอุปกรณ์กับผู้เข้าร่วมประชุมในงาน โดยมีผู้ให้ความสนใจอุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาโชว์เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ บริษัท เอ แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ได้ตอบรับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมทบของสมาคมด้วย

7
8
9
10
11
12