มารีนไทยและ Koden คว้างานระบบตรวจสอบเรือเข้าออกท่าที่ ปตท.

MarineThai and KODEN grab a job the Berthing Aid system for ships entering at PTT Terminal ports

บริษัท เอ. แอนด์มารีน (ไทย) จำกัด ในเครือ “มารีนไทยกรุ๊ป” เปิดเผยว่า ได้รับงาน “โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบเรือเข้าออกท่า (Berthing
Aid System) ท่าเรือคลังน้ำมันศรีราชาและคลังก๊าซเขาบ่อยา” ของ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือระบบ Laser Docking System รวมทั้งสิ้น 4 ท่า

โครงการดังกล่าว บริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งระบบตรวจสอบเรือเข้าออกท่าเรือ (Berthing Aid System) ร่วมกับบริษัท โคเด้น อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด แห่งประเทศญี่ปุ่น ที่ท่าเรือคลังน้ำมันศรีราชา จำนวน 2 ท่าและท่าเรือคลังก๊าซเขาบ่อยา จำนวน 2 ท่า รวมทั้งหมดเป็น 4 ท่า ซึ่งระบบนี้เป็นระบบที่ช่วยในการเทียบเรือโดยใช้แสงเลเซอร์จากหัวยิง Laser ติดตั้งไว้ที่ท่าเรือเป็นตัวตรวจจับเพื่อช่วยการเทียบเรือ (Laser Docking System) สามารถตรวจสอบการเคลื่อนที่ของเรือ ระยะทางระหว่างเรือห่างจากท่าเทียบเรือ มุมองศาในการเข้าเทียบท่า และความเร็วของเรือขณะทำการเข้าเทียบท่า วัตถุประสงค์เพื่อให้มีความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุได้ โดยเจ้าหน้าที่ท่าเรือสามารถดูข้อมูลต่าง ๆ ได้จากห้องควบคุมและส่งข้อมูลไปให้เครื่องรับข้อมูลทางวิทยุที่อยู่บนเรือให้เจ้าหน้าที่นำร่องหรือกัปตันผู้นำเรือเข้าเทียบท่า

ระบบ? Laser Docking System นี้ผลิตโดยบริษัท โคเด้น จากประเทศญี่ปุ่น ที่มีผลงานการขายและติดตั้งท่าเรือสำคัญขนาดใหญ่ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและอื่นๆ มากกว่า 130 ชุด เหมาะสำหรับการติดตั้งใช้งานกับท่าเทียบเรือขนส่งน้ำมันหรือก๊าซที่มีเสาท่อจ่าย (Loading Tower) เพราะเมื่อได้ติดตั้งระบบนี้กับท่าเทียบเรือแล้ว จะช่วยให้การนำเรือเข้าเทียบท่าได้ตรงจุดจ่ายน้ำมันหรือก๊าซได้อย่างแม่นยำ ปลอดภัย ประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการเทียบท่าแบบเดิม ถึงแม้ว่าบริเวณหน้าท่าจะมีกระแสลมหรือคลื่นรุนแรงก็ตาม ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าออกท่าเลยแม้แต่น้อย

ทั้งนี้ทราบว่า กลุ่มธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ยังมีโครงการที่จะจัดหาพร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบเรือเข้าออกท่าเรือ (Berthing Aid System) ที่ท่าเรือคลังน้ำมัน และท่าเรือคลังก๊าซ ของ ปตท. เพิ่มเติมอีกในอนาคต หลังจากเสร็จสิ้นโครงการระยะแรกนี้แล้ว หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนใจและต้องการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ได้ที่ บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด โทรศัพท์หมายเลข 0-2703-5544 หรือ 0-2703-5858 หรืออีเมล์ [email protected] และเว็บไซด์ www.marinethaigroup.com

มารีนไทยและ Koden คว้างานระบบตรวจสอบเรือเข้าออกท่าที่ ปตท.

MarineThai and KODEN grab a job the Berthing Aid system for ships entering at PTT Terminal ports