A. & Marine (Thai) ร่วมงาน นาวีวิจัย 2017

งาน “นาวีวิจัย 2017” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ
ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีมอบประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นของกองทัพเรือ

ในงานครั้งนี้บูธของ เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) ได้นำสินค้าคุณภาพหลายชนิดเข้าร่วมแสดง อาทิ ONWA KP-6299A, Hali, KODEN AIS KAT-100, KODEN KTN-70A, MARINE LANTERN Pharos FA-249 และ VEGA LED BEACON VLB-36 ซึ่งสินค้าทุกตัวสร้างความสนใจให้ผู้เยี่ยมชมในงานเป็นอย่างมาก

สำหรับงานนาวีวิจัยผู้เข้าร่วมชมงานซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการจากกองทัพเรือ จากกระทรวงกลาโหม และจากเหล่าทัพ รวมทั้งอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ จะได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและนวัตกรรมแห่งอนาคต อันจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้มีแนวคิดในการทำงานด้านการวิจัยมากยิ่งขึ้น