Seakeeper Once you feel it, you’ll never boat without it.

ระบบกันโครง,ระบบกันโคลง Seakeeper

ระบบกันโคลง Seakeeper สามารถติดตั้งได้ทุกพื้นที่บนเรือตามที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็น กราบซ้าย กราบขวา กลางลำเรือ บนดาดฟ้า หรือใต้ดาดฟ้าเรือ แม้บนเรือจะมีพื้นที่จำกัดก็ไม่ใช่ปัญหา ด้วยตัวเครื่องที่มีขนาดเล็กแบบอเนกประสงค์จึงสามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสมและสวยงาม สำหรับเรือที่มีขนาด 27 ถึง 39 ฟุต สามารถปรับพื้นที่เพื่อติดตั้งได้อย่างง่ายดาย ด้วยการเลือกติดตั้งชุดเบาะนั่งที่มีพนักพิง สำหรับ Seakeeper สามารถออกแบบติดตั้งได้ในทุกรูปแบบ เพื่อรักษาเสถียรภาพการทรงตัวของเรือ Seakeeper จะช่วยตอบโจทย์ให้คุณได้เป็นอย่างดี

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการประกอบเครื่อง Seakeeper > https://seakeeper.com/refit/

Once you feel it, you'll never boat without it

Contact : Marinethai.net
Social : Facebook

Contact : Marinethai.net
Social : Facebook