ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ออกให้แก่ บริษัท เอ.แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2558 เพื่อนำเข้าและจำหน่าย อุปกรณ์ติดตามเรือ (VMS) พร้อมให้บริการเติมเงิน แอร์ไทม์

10985266_859650670754825_5812686292894497064_n