โครงการปะการังเทียม ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยาการทางทะเลและชายฝั่ง

บริษัท เอ.แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท เก็คโก้–วัน จำกัด และได้รับความร่วมมือกับกรมทรัพย์ฯ และ ทรภ.1 ในงานโครงการปะการังเทียมเพื่อเพิ่มพื้นที่แหลงปะการัง โดยสร้างแบบลูกเต๋า ขนาด 1x1x1 m จำนวน 100 ก้อน โดยการมัดรวม 4 ก้อน เพื่อป้องกันอวนลาก อวนรุน และเครื่องมือประมงพาณิชย์ ไม่ให้เกิดความเสียหาย ทำการจัดวางใต้ทะเล บริเวณกองปะการังเทียมเดิมของ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยาการทางทะเลและชายฝั่ง 1 พื้นที่อ่าวบ้าน พยูน – พลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมีพิธีหย่อนประการังลงสู่ท้องทะเลไปเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

4-picture1

4-picture2