แสดงความยินดี กับ นักเรียนเดินเรือพาณิชย์นาวี ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี รุ่นที่ 39

บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัดร่วมแสดงความยินดี กับ นักเรียนเดินเรือพาณิชย์นาวี ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี รุ่นที่ 39 ณ ศูนย์ฝึdพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ