เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จัดอบรม การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ SUZUKI เบื้องต้น

เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จัดอบรม การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ SUZUKI เบื้องต้น

วันที่ 29 มีนาคม 2561 บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด จัดอบรม การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ SUZUKI เบื้องต้น Participants Operation and maintenance of the SUZUKI engine ให้กับพนักงาน ณ ห้องประชุม AMR ชั้น 3 โดยมีเจ้าหน้าที่จาก บริษัท ฮัล จำกัด เป็นผู้บรรยาย