เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ครบรอบ 28 ปี

เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2561 พลเรือเอก ปรีชา พงศ์สุวรรณ ที่ปรึกษากรรมการ บริษัท มารีนไทย กรุ๊ป จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ พลเรือตรี ชาลี ส่องสว่างธรรม เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ครบรอบ 28 ปีการก่อตั้ง ณ กองบังคับการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

วันคล้ายวันสถาปนากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

Contact : Marinethai.net
Social : Facebook