เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) ร่วมแสดงความยินดี 158 ปี สถาปณากรมเจ้าท่า

บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด โดยคุณจารุภา วัฒน์ประกายรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป และคุณศรัญญู คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขายเอกชน ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 158 ปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงวางรากฐานการคมนาคมทางน้ำที่มั่นคง เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ กรมเจ้าท่า ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ ซึ่งมีนายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี โดยมี นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า และรองอธิบดี นายณัฐ จับใจ, นางจิราภรณ์ จันทรศิริ, นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รวมถึงนางสาวยุวัน กมลเวชช ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

นับจากอดีตถึงปัจจุบัน กรมเจ้าท่า มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 158 ปี ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานเรื่อยมาตามสถานการณ์ โดยในปี พ.ศ.2560 กรมเจ้าท่าได้มีการปรับบทบาทการบริหารงานให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น มุ่งยกระดับการให้บริการที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน และประเทศชาติ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมเจ้าให้มีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ปัจจุบัน