เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) ร่วมออกบูธการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติครั้งที่ 10 (TOREX 2018)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ร่วมออกบูธการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติครั้งที่ 10 (TOREX 2018) โดยมี นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมเยี่ยมชมบูธของ เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) ณ ศูนย์ภูมิศาสตร์สารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กองทัพเรือ กรมควบคุมมลพิษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบังคับการตำรวจน้ำ ท่าเรือแหลมฉบัง และ สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์จาก ประเทศเวียดนาม กัมพูชา และสิงคโปร์ เข้าร่วมพิธี