เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) ร่วมงานเปิดโครงการพื้นที่สาธิตการบริหารจัดการขยะทะเลครบวงจรอย่างมีส่วนร่วม

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 คุณวิชัย วัฒน์ประกายรัตน์ ประธานผู้บริหาร มารีนไทย กรุ๊ป คุณจารุภา วัฒน์ประกายรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป คุณชูเกียรติ มีอิ่ม ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ร่วมงานเปิดโครงการพื้นที่สาธิตการบริหารจัดการขยะทะเลครบวงจรอย่างมีส่วนร่วม ณ บริเวณสวนสาธารณะโขดปอ ชุมชนเนินพระ เทศบาลระยอง อ.เมือง จ.ระยอง โดยมี คุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี คุณโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวรายงานโครงการ

สำหรับการจัดงานเปิดโครงการพื้นที่สาธิตการบริหารจัดการขยะทะเลครบวงจรอย่างมีส่วนร่วม ภายในบริเวณงานมีการจัดนิทรรศการ มีการสาธิตแนวทุ่นดักขยะ กิจกรรม
ปลูกต้นไม้ชายฝั่ง การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พร้อมเดินทางเยี่ยมชมการจัดการขยะในแม่น้ำระยองอย่างเป็นระบบ ซึ่งบริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์นวัตกรรมเรือเก็บขยะภายในงานด้วย