เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) ร่วมงาน Thailand Yacht Show & Rendezvous 2019