เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จัดประชุมตัวแทนจำหน่ายและบริการประจำปี 2562

บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ร่วมกับ Koden Electronics Co., Ltd จัดประชุมตัวแทนจำหน่ายและบริการประจำปี 2562 พร้อมอบรมการใช้งาน การบำรุงรักษา และเทคนิคการซ่อมทำเบื้องต้น สินค้าตัวใหม่ของ KODEN และ SUZUKI รวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ ที่น่าสนใจ โดยผู้บริหารจากโรงงานผู้ผลิต
Mr. K Nishida และ Mr. S Wakushima เป็นผู้บรรยาย เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ เพิ่มประสบการณ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการแก่ลูกค้าให้ได้ผลดี ตามแผนการอบรมมาตรฐาน ISO 9001:2015 ของบริษัท โดยมีตัวแทนจากทุกภูมิภาค เข้าอบรมอย่างพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ ชั้น3 อาคารมารีนไทย ถ.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

12
14
19
18