เรือไฟเบอร์กลาสตรวจการณ์ลำน้ำ

เรือไฟเบอร์กลาสตรวจการณ์ลำน้ำ