เรือพยาบาล

การปฐมพยาบาล ช่วยเหลือกู้ภัยกลางทะเล ส่วนใหญ่เป็นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ หรือมีผู้ป่วย ขณะที่เรือออกทะเล ในเวลานั้นการช่วยเหลือทุกขั้นตอนต้องรวดเร็ว และปลอดภัย ท่ามกลางทะเลอันกว้างใหญ่ เรือที่ต้องออกไปช่วยเหลือต้องผ่าคลื่นและลมแรงเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยให้ทันการ เรือพยาบาลฉุกเฉินเพื่อช่วยชีวิตจึงมีความจำเป็นอย่างมากในการช่วยผู้ป่วยในทะเล

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นบนเรือพยาบาล

การออกแบบเรือพยาบาลให้เหมาะสมกับการใช้งานเป็นสิ่งสำคัญ โดยประกอบด้วยเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่สำคัญ ดังนี้

  • เรือสำหรับการปฏิบัติงาน พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่ติดตั้งในเรือ สิ่งของเครื่องใช้ประจำเรือ
  • เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ
  • เครื่องเรดาร์เดินเรือ
  • เครื่องหาตำแหน่งพิกัดเรือระบบ GPS และหยั่งความลึกน้ำ
  • เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM ชนิดติดตั้งประจำเรือ/ชนิดมือถือ
  • เครื่องขยายเสียงไซเรน Electronic Siren Amplifier
  • เครื่องรายงานตนเองอัตโนมัติ (AIS)
  • อุปกรณ์ทางการแพทย์ประจำเรือ

บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด สามารถออกแบบต่อเรือ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของเรือพยาบาล ตามความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ด้วยทีมงานที่ประสบการณ์

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-7035544

ตัวอย่างเรือพยาบาลรูปแบบต่างๆ จากทั่วโลก

เครดิต : ภาพจากอินเตอร์เน็ต