กรมเจ้าท่า เปิดตัว “เรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลลำแรกของไทย”

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 กรมเจ้าท่า เปิดตัวเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลในกลุ่มผลิตภัณฑ์เรือท่องเที่ยวไฟฟ้า ‘บ้านปูเน็กซ์ อีเฟอร์รี่’ (BanpuNext e-Ferry) ซึ่งกรมเจ้าท่าจดทะเบียนเป็นเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลลำแรกของประเทศไทย ชูนวัตกรรมเรือพลังงานสะอาดมาตรฐานสากล โดยผ่านมาตรฐานการรองรับตามข้อบังคับของกรมเจ้าท่า ทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ประจำเรือ และระบบความปลอดภัยต่างๆ ล้ำสมัยด้วยเทคโนโลยีศักยภาพสูง ตัวเรือมีขนาดความยาว 20 เมตร ขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่ ด้วยความเร็วสูงสุดกว่า 17 น๊อต สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้สูงสุด 90 คน โดยจะนำร่องในเส้นทางท่องเที่ยวภูเก็ต – อ่าวพังงาเป็นที่แรก นับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานระบบขนส่งทางน้ำและการพาณิชย์นาวีของไทย

บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ขอแสดงความยินดีต่อกรมเจ้าท่าในการเปิดตัวเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลลำแรกของประเทศครั้งนี้ และขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจในการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานช่วยการเดินเรือ AIS CLASS B ของ ONWA พร้อมเสื้อชูชีพ LV-127 ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเสื้อชูชีพที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน กรมเจ้าท่าและมาตรฐานสากล ISO เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือดังกล่าว ตลอดจนให้ความไว้วางใจในการจัดหาเรือตรวจการณ์ความเร็วสูง (เรือสีส้ม) จากบริษัทฯ จำนวนหลายลำ เพื่อใช้ในภารกิจสำคัญสนับสนุนด้านความปลอดภัยทางน้ำของกรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า เปิดตัวตัว “เรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลลำแรกของไทย