เรือดูดตะกอน

เรือดูดตะกอน

SEDIMENT SUCTION DREDGER PONTOON

ออกแบบและพัฒนาโดยทีมวิศวกรและช่างที่คลุกคลี อยู่กับงานขุดลอกตะกอน เลน แหล่งน้ำมายาวนาน เราใช้เวลาทดสอบ ปรับปรุงพัฒนาจนใช้ได้อย่างทนทานและมีประสิทธิภาพสูงสุด ที่เครื่องจักรอื่นๆ ไม่สามารถทำงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบา สามารถขนย้ายเข้าหน้างานด้วยรถบรรทุกธรรมดาทั่วไป

  เรือดูดตะกอน
..  ความยาว 4.0 เมตร
..  ความสูง 1.7 เมตร
..  ความกว้าง 3.0 เมตร
..  ความลึกในการทำงาน 4 เมตร
..  ปริมาณสูบประมาณ 250 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง
..  ขนาดท่อส่ง 4 นิ้ว
..  ขนาดถังน้ำมัน 100 ลิตร

สามารถสูบส่งตะกอนทางท่อได้ 50 เมตร เครื่องยนต์ต้นกำลัง ISUZU ขนาด 75 แรงม้า ขับปั๊มคุณภาพสูง ไว้ใจได้ในเรื่องความทนทาน และการซ่อมบำรุงที่สะดวกง่ายดาย ชุดหัวดูดออกแบบเป็นพิเศษให้ สามารถดูดตะกอนแบบเข้มขันนอก จากงานดูดตะกอนแล้ว ยังสามารถใช้งานในกรณีภัยแล้ง สูบน้ำที่ท่วมขัง โดยใช้เวลาในการติดตั้งและเข้าถึงหน้างานได้รวดเร็วสามารถขุดลอกคันดิน ตกแต่งโคลนริมบึง แก้ไขปัญหาตื้นเขินเหมาะกับการใช้งานกับดูคลองร่องสวนที่กว้าง 5 เมตร ขึ้นไป ทำความสะอาดท้องน้ำในทะเลสาบบึง และแหล่งน้ำได้เป็นอย่างดี