เจ้าหน้าที่สถานทูตฝรั่งเศสเยี่ยมชมกิจการกลุ่มมารีนไทย กรุ๊ป

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คุณณรงค์เดช วิจิตร กรรมการผู้จัดการ คุณจารุภา วัฒน์ประกายรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป และพลเรือเอก ปรีชา พงศ์สุวรรณ ที่ปรึกษาฯ
บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนฝ่ายการพาณิชย์ของสถานทูตฝรั่งเศส ประกอบด้วย คุณเอสแตล ดาวีด อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์
คุณฟิลิปป์ ลาครัวซ์ ที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ และคุณชุติมา จันทร์คุณาสุขะ รองที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ ที่ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมบริษัทในกลุ่มมารีนไทย กรุ๊ป โดยคณะจากสถานทูตฝรั่งเศส ได้เข้าชมโชว์รูมสินค้าของ บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด พร้อมซักถามเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารทางทะเล และอุปกรณ์เกี่ยวกับเรือชนิดต่างๆ หลังจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชม บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด พร้อมเยี่ยมชมห้อง Simulator และระบบการเรียนการสอนของ โรงเรียนสยามการเดินเรือ ถ.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ