เครื่องยนต์เรือ

Suzuki DF60A

Suzuki DF90A

Suzuki DF140A/115A

Suzuki DF175

Suzuki DF200A

Suzuki DF250

200 HP DIESEL OUTBOARD