เครื่องยนต์เรือ จำนวน 2 เครื่อง

เครื่องยนต์เรือ จำนวน 2 เครื่อง | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

dmcr-2