บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด จัดอบรมสาธิตการใช้งานเรือ หลังการส่งมอบ

วันที่ 11 มกราคม 2566 บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด จัดอบรมสาธิตการใช้งานเรือ การใช้อุปกรณ์และการบำรุงรักษา พร้อมทดสอบทดลองเรือ หลังการส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จาก 27 หน่วยงาน จำนวน 54 คน ณ โรงเรียนสยามการเดินเรือ ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ