เรือตรวจการณ์ชายฝั่งให้อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จ

เรือตรวจการณ์ชายฝั่งให้อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จ.กระบี่