สุดยอดแผนที่ C-MAP ละเอียดเที่ยงตรงที่สุดระบบการใช้งานภาษาไทย สมบูรณ์ 100%

kp6299a-kp6299b,C-MAP

C-MAP

สุดยอดเที่ยงตรงแผนที่ C-MAP ละเอียด เที่ยงตรงที่สุดระบบเมนูการใช้งานภาษาไทยที่สมบูรณ์แบบสูงสุด 100%
จอภาพสี TFT 6 นิ้ว คมชัดทุกมุมมองทั้งกลางวันและกลางคืน  จอภาพเรดาร์แบบ AIS เพื่อดูตำแหน่งและตารางข้อ
มูลเรือลำอื่น แสดงตัวเลข แลต/ลอง ความเร็ว และเข็มเรือใหญ่ชัดเจน แสดงทุ่นไฟ หิน เรือจม จุดอันตราย ระดับน้ำ
เคเบิ้ล ฯลฯ รับไวแม่นสุดด้วยภาครับ ระดับน้ำ เคเบิ้ล ฯลฯ รับไวแม่นสุดด้วยภาครับ ที่มีช่องรับสัญญาณดาวเทียมถึง
50 ช่อง เก็บจุดเป้าหมายได้ถึง 15,000 จุด และเส้นชี้น้ำได้ 15 ชุด ชุดละ 2,000 จุด รวม 30,000 จุด สามารถแสดง
กราฟข้อมูล บอกระดับน้ำขึ้นและ ลง และสามารถสร้างเส้นทางได้มากกว่า 75 เส้นทางเส้นทางละ 200 จุด พร้อมระบบ
SD-CARD ที่สามารถถ่ายโอนข้อมูลกับเครื่องอื่นได้อย่างรวดเร็ว

marinthaionwa_kp-6299,C-MAP

C-MAP

 • Built-in Automatic ldentification System (AIS) Class B Transponder
 • High resolution TFT day-view LCD display
 • Resolution 640 x 480 pixels, various modes to presentation
 • SD-Cards slot for C-Map MAX and user data
 • 50 parallel channel GPS receiver
 • 15,000 waypoints with name,symbol,up to 30,000 point automatic track log
 • Alarms (XTE,Anchor drag,arrival,….), NMEA 0183 input and output
 • External Antenna unit with 10m cable
 • Power supply 10.5 to 35VDC
 • VHF antenna not included

C-MAP

 • Waypoints/icons
 • Routes
 • Tracks
  .
  .
 • Alarms
 • Pallete
 • Tides
 • Projaction
 • Position format
 • Basemap
 • External Map
 • User data storage
 • Plot Interval
 • Plotting scales
 • Nav Data
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
 • Perspective View
 • 15,000 waypoints with name,symbol, 10 proximity waypoint
 • waypoint up to 200 points each,plus MOB and Track Navigation or Goto Track modes
 • 30,000 point automatic track log: 15 saves track ( UP to 2000 track points each) let you retrace your path in both
  directions
 • XTE,Anchor drag,arrival,speed,voltage,proximity waypoint and time,AlS alarm.
 • Normal Daylight exposed to sunlight Night in dark environment NOAA paperchart colors
 • Tide data
 • Mercator projaction
 • Latitude / Longitude
 • Built-in Onwa K-Chart
 • SD Cards slot for C-Map MAX
 • Internal backup of user settings,or external SD-Card
 • 1s to 99h or 0.01 nm to 9.99nm
 • 0.01 nm to 1,000 nm
 • Inputs:
  $-DBT,$-DPT,$-GGA,$-GLL,$-GSA,$-GSV
  $-HDG,$-HDM,$-HDT,$-MTW,$-RMB,$-RMC
  $-VTG,$-ZDA,$-VWR,$-VWT,$-MWD,$-VPW
 • Outputs:
  $-AAM,$-APB,$-BOD,$-BWC,$-GGA,$-GLL
  $-RMB,$-RMC,$-VTG,$-XTE,$-ZDA
 • Outputs for autopilot
  $-AAM,$-APB,$-BOD,$-VTG
 • On/oFF

027035544marinethaistorespurpletracss