สำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร ศึกษาดูงาน กลุ่มบริษัท มารีนไทย กรุ๊ป

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 คุณจารุภา วัฒน์ประกายรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด คุณณัฐพร มิ่งศิริธรรม ผู้บริหารโรงเรียนสยามการเดินเรือ
ให้การต้อนรับ คุณอภิณินทร์ ชิณวงศ์ หัวหน้าฝ่ายสืบสวนปราบปรามที่ 1 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายยานพาหนะทางน้ำ สำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ในสายงานในเรือ จำนวน 30 ท่าน เข้าอบรมการใช้งานความรู้เบื้องต้นและการบำรุงรักษาเบื้องต้น เรดาร์เดินเรือ ดาวเทียม วิทยุสื่อสาร  AIS ซาวเดอร์ GYRO COMPASS
โดย นาวาเอก สนธยา พุ่มเจริญ ผู้ชำนาญการ บริษัท เอ. แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด เป็นผู้บรรยาย พร้อมทั้งดูงานการตรวจสอบอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยประจำเรือ
ณ บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด โดย กัปตันสุพัฒน์ พุอ้อย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด เป็นผู้สาธิตอุปกรณ์ต่างๆ และดูงานด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องมือฝึกจำลองการเดินเรือ  โดย คุณชาญวิทย์ สุขรังสรรค์ ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายแนะแนว โรงเรียนสยามการเดินเรือเป็นผู้แนะนำ รวมถึงชมการสาธิต Virtual Reality
คุณศิวากร วัฒน์ประกายรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด เป็นผู้สาธิตการใช้อุปกรณ์ ณ โรงเรียนสยามการเดินเรือ บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด และ บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด

สำหรับวันที่ 29 มีนาคม 2562 เป็นการอบรมภาคสนามในส่วนของความรู้เบื้องต้นและการบำรุงรักษาเบื้องต้น และการใช้งาน เรดาร์เดินเรือ ดาวเทียม  วิทยุสื่อสาร
โดยคุณเอกลักษณ์ แสนฤทธิ์ ช่างเทคนิค บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด เป็นผู้บรรยายแนะนำในเรือกรมศุลการ สำหรับการอบรมศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือช่วยในการเดินเรือ เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือเรือศุลกากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4
7
5
3
6
25
23
27