สงกรานต์หรรษา MRT

มารีนไทยกรุ๊ป จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเพื่อเป็นสิริมงคล ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ 2561 อิ่มบุญ สุขใจ ชุ่มฉ่ำกันถ้วนหน้า