ลดความเสี่ยงในการเดินเรือและขนส่งสินค้า ของคุณ กับบริการติดตามเรืออัตโนมัติ

purpletracpurpletraccontentsuccess-businesspartsaccessories

เพื่อที่จะทุเลาผลกระทบจากมาตรการเพื่อป้องกันการ ฟอกเงินและ การสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และหลีกเลี่ยง การถูกกล่าวหาทางอาชญากรรม ?
ความเสี่ยงต่อ ชื่อเสียง และความเสียหายในเชิงพาณิชย์ที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฎิบัติ
ตามมาตรการเหล่านี้ องค์กรจำนวนมากจึงลดความเสี่ยงในการเดินเรือและขนส่ง
สินค้าด้วยการผสมผสานบริการติดตามเรือ ( Ship tracking services )
กับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงดังกล่าวไว้ด้วยกัน

PURPLETRAC

ด้วยการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรที่อยากลดความเสี่ยงในการ
เดินเรือและขนส่งสินค้า บริการติดตามเรือ อัตโนมัติ PurpleTRAC
ของบริษัท โพลสตาร์ อันมีตัวแทน จำหน่ายในประเทศไทยคือ บริษัท เอ.แอนด์ มารีน
(ไทย) จำกัด มีวิธีการ จัดการความเสี่ยงที่ซับซ้อนและขั้นตอนการปฎิบัติต่างๆ ให้ง่าย
ต่อการใช้ ด้วยวิธีการทำงาน ผ่านทางเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตบริการ PurpleTRAC
มีประสิทธิภาพมากกว่าระบบติดตามการเดินทางของเรือทั่วไป มีการปฎิบัติตาม
มาตรการ ที่กำหนดมีความคล่องตัวในการเปิดเผยตำแหน่งเรือปัจจุบันและ
ตำแหน่งเรือที่ผ่านมาที่มีความเสี่ยงต่อการขัดมาตรการ

PURPLETRACONLINE

ดังกล่าว ระบบคอยตรวจสอบการเคลื่อนที่ของเรือและมีระบบป้องกันการเข้าไปแก้ไขข้อมูลหากไม่ได้รับอนุญาต
สามารถตรวจสอบและสำแดงรายการกิจกรรมขององค์กรของคุณว่าได้เกี่ยวข้องกับประเทศที่ถูกมาตรการ
คว่ำบาตรหรือไม่ เพียงแค่ใส่รายละเอียดของเรือและบริการ PurpleTRAC จะเริ่มตรวจสอบโดยอัตโนมัติและ
เชื่อมต่อข้อมูลกับองค์กรต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกรายการที่ต้องปฎิบัติตามทางการค้า ( ซึ่งรวมถึงกว่า 400 หน่วย
งานเศรษฐกิจที่ถูกคว่ำบาตร,เขตห้ามเรือเข้าหรือออกจากท่า, การห้ามค้าขายระหว่างประเทศ และรายการ
หน่วยงานที่ต้องปฎิเสธ ) และรายการเรือที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเมืองท่า ( Port state control )
ได้สั่งกักกันควบคุม, ตรวจสอบการเคลื่อนที่ของเรือและคอยตรวจสอบความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ที่สำคัญของบริการ

ด้วยบริการ PurpleTRAC คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณไม่ได้มีส่วนเข้าร่วมกับกิจกรรม
หน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร

  • คุณไม่ได้มีส่วนเข้าร่วมกับกิจกรรมหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร
  • คุณสามารถแสดงให้เห็นว่าองค์กรของคุณได้ใช้ ” ความพยายามที่ดีที่สุด ” เพื่อปฎิบัติสอดคล้องกับการคว่ำบาตร
  • คุณได้ประหยัดเวลาอันมีค่าของทีมงาน
  • คุณสามารถแสดงหลักฐานกิจกรรมการปฎิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรของคุณ
  • การบริหารความเสี่ยงและกิจกรรมการปฎิบัติตามมาตรการของคุณอยู่ภายใต้การควบคุม
  • คุณจะเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัยล่าสุดและได้ข้อมูลการเคลื่อนที่ของเรือที่มีคุณภาพแม่นยำ
  • คุณสามรถกำกับดูแลทีมงานของคุณในการดำเนินการเดินเรือและขนส่งสินค้า
  • คุณกำลังจะได้ใช้งานระบบที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับองค์การที่มีความเสี่ยงในการเดินเรือและขน
    ส่งสินค้าทางน้ำ

027035544marinethaistorespurpletracss