มารีนไทย กรุ๊ป ร่วมแสดงความยินดี กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ)