มารีนไทย กรุ๊ป จัดการแข่งขันกีฬาประเพณี ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 คุณวิชัย วัฒน์ประกายรัตน์ ประธานผู้บริหาร มารีนไทย กรุ๊ป เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาประจำปีของกลุ่มบริษัท มารีนไทย ณ สนามกีฬา บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

สำหรับการแข่งขันกีฬาประเพณีได้จัดต่อเนื่องกันมาทุกปี วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา
มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีกีฬาหลากหลายชนิด ทั้งแชร์บอล ตะกร้อ แบตมินตัน กีฬาพื้นบ้านต่างๆ รวมถึงการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ การจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีเป็นกิจกรรมที่สืบสานพัฒนาทักษะด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม อันเป็นการพัฒนาองค์รวมโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นเครื่องมือ การแข่งขันกีฬาประเพณีสร้างความประทับใจและประสบความสำเร็จด้วยดีเสมอมา เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน มารีนไทย กรุ๊ป ทุกคน

2
3
4 (1)
5 (1)
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
18