เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) มอบห่วงชูชีพตราอักษร MSC ให้ท่าเทียบเรือใหม่ของกรมเจ้าท่า

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 คุณวิชัย วัฒน์ประกายรัตน์ ประธานผู้บริหาร บริษัท มารีนไทย กรุ๊ป จำกัด คุณจารุภา วัฒน์ประกายรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด พร้อมด้วย คุณวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์ เลขาธิการสมาคมความปลอดภัยทางน้ำ ร่วมสนับสนุนห่วงชูชีพตราอักษร MSC มาตรฐานกรมเจ้าท่าและ ISO ให้กับกรมเจ้าท่า สำหรับเสริมสร้างความปลอดภัยให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้งาน และผู้เยี่ยมชมท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่าที่ปรับปรุงใหม่เพื่อทดแทนท่าเทียบเรือเดิมซึ่งการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ โดยนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นผู้รับมอบ ณ กรมเจ้าท่า ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ