พิธีปล่อยเรือลงน้ำ รักษ์นที 01 รักษ์นที 02

พิธีปล่อยเรือลงน้ำ รักษ์นที 01 รักษ์นที 02