มารีนไทย กรุ๊ป เข้าสวัสดีปีใหม่ ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นางสาวจารุภา วัฒน์ประกายรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายโครงการ บริษัท มารีนไทย กรุ๊ป จำกัด พร้อมเจ้าหน้าที่ของมารีนไทย กรุ๊ป โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร. ร่วมเข้าพบ นายทวีชัย โชคสมุทร ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ และร่วมหารือเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในเรื่องการดำเนินกิจการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ก่อผลให้เกิดการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมในอนาคต ณ สำนักงานเจ้าท่า ระยอง ถ.เมืองใหม่-มาบตาพุด สาย 7 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง