บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด จัดเจ้าหน้าที่ร่วมบรรยาย องค์ประกอบ ขั้นตอนการติดตั้งและการดูแลรักษา อุปกรณ์ VMS

บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด จัดเจ้าหน้าที่ร่วมบรรยาย องค์ประกอบ ขั้นตอนการติดตั้งและการดูแลรักษา อุปกรณ์ VMS ให้กับกำลังพล ชุดยึดตรึงตีตราและตรวจสุขภาพอุปกรณ์ VMS ณ ศูนย์ฝึก สอ.รฝ. สัตหีบ จ.ชลบุรี และท่าเรือประมงแสมสาร

ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560