บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ร่วมแสดงความยินดี
วันคล้ายวันสถาปนากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ครบรอบ 29 ปี

เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2562 พลเรือเอก ปรีชา พงศ์สุวรรณ ที่ปรึกษาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ พลเรือตรี ทวี ทองประยูร เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ครบรอบ 29 ปีการก่อตั้ง ณ กองบังคับการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ต.แหลมฟ้าผ่า
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ