บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด มอบทุน นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ และนักเรียนนายประจําเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 คุณศิวากร วัฒน์ประกายรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด มอบทุนความรู้ยอดเยี่ยม และความประพฤติยอดเยี่ยม แก่ นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ และนักเรียนนายประจําเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ในพิธีไหว้ครูและประดับเครื่องหมายประจําชั้นปี ปีการศึกษา 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ