บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ส่งมอบเรือเก็บขยะ ทช.06 ให้กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 บริษัท เอ. แอนด์  มารีน (ไทย) จำกัด ส่งมอบเรือเก็บขยะ ทช.06 ให้กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ท่าเทียบเรือคลองสน
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 จังหวัดตรัง ในการส่งมอบได้รับเกียรติจาก คุณไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และเลขานุการ
รวมถึงนักข่าวท้องถิ่นจังหวัดตรัง ร่วมรับเรือเก็บขยะ ทช.06 พร้อมทำข่าวประชาสัมพันธ์

เรือเก็บขยะ ทช.06 เป็นเรือที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล มีความทนทานไม่สึกกร่อนง่าย ตัวเรือผลิตจากเหล็ก Carbon Steel ขนาดความยาว 50 ฟุต ความเร็วสูงสุด 12.2 นอต เครื่องยนต์ 542 แรงม้า ได้รับการออกแบบและต่อขึ้นโดย บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ