บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ส่งมอบเรือยางท้องแข็ง จำนวน 16 ลำ
ให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วันที่ 24 มีนาคม 2564 ทีมงาน บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ได้ส่งมอบเรือยางท้องแข็งขนาด 6.60 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ขนาด 140 แรงม้า จำนวน 7 ลำ และเรือยางท้องแข็งขนาด 5.80 เมตร เครื่องยนต์ 90 แรงม้า จำนวน 9 ลำ ให้กับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมี นายจตุรเทพ โควินทวงศ์ ประธานกรรมการการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วย นางพีรนุช ดุลกูล และนายพีรวัฒน์ คำค้ำเลิศ ร่วมเป็นกรรมการตรวจรับ ณ อู่ต่อเรือ บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

สำหรับเรือยางท้องแข็งทั้ง 16 ลำ จะส่งมอบต่อเพื่อใช้งานไปยังอุทยานแห่งชาติต่างๆ ดังนี้

เรือยางท้องแข็งขนาด 6.60 เมตร จำนวน 7 ลำ

1. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎร์ธานี 1 ลำ

2. อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 1 ลำ

3. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง จ.ระนอง 1 ลำ

4. อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จ.กระบี่ 1 ลำ

5. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จ.กระบี่ 1

6. อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จ.ตรัง 1 ลำ

7. ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่ 1 ชุมพร จ.ชุมพร 1 ลำ

เรือยางท้องแข็งขนาด 5.80 เมตร จำนวน 9 ลำ

1. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จ.ตราด 3 ลำ

2. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 ลำ

3. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จ.ชุมพร 3 ลำ

4. อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จ.ตรัง 1 ลำ

5. ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่ 2 ภูเก็ต จ.ภูเก็ต 1 ลำ