บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด จัดพิธีวางกระดูกงูเรือเก็บขยะ
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

This image has an empty alt attribute; its file name is 1-1-1024x682.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 2-1-1024x682.jpg

วันที่ 9 มีนาคม 2564 บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด จัดพิธีวางกระดูกงูเรือเก็บขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 35 ฟุต ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ลำ โดยมี นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คณะผู้บริหาร บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด นำโดย พลเรือเอก ไพโรจน์ แก่นสาร ประธานบริษัท คุณวิชัย วัฒน์ประกายรัตน์ ประธานผู้บริหาร มารีนไทย กรุ๊ป คุณจารุภา วัฒน์ประกายรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี ณ อู่ต่อเรือ บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ