นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เข้าศึกษาดูงาน บริษัทในเครือมารีนไทย กรุ๊ป

วันที่ 17 มกราคม 2567 บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด และโรงเรียนสยามการเดินเรือ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการะบวนการทำงานต่างๆ ของแต่ละบริษัท โดย คุณศิวากร วัฒน์ประกายรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ ณ อาคารมารีนไทย ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ