ทีมงาน KVH อบรมสินค้าใหม่ KVH รุ่น H60 VSAT

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ทีมงาน KVH ได้อบรมสินค้าใหม่ KVH รุ่น H60 VSAT เป็นเครื่องสื่อสารดาวเทียมที่สามารถรับรับสัญญาณดาวเทียม + 5G LTE และ WIFI ได้ในเครื่องเดียวกัน ให้กับทีมฝ่ายบริการ ของ บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารมารีนไทย ท้ายบ้าน สมุทรปราการ